Saturday, September 15, 2012

Sakapur Seureuh

Sugrining puji anu sampurna sareng pangalem sagemblengna eta tetep kagungan Alloh, anu dipikaresep welas sareng ganjaran nana anu dipika sieun bendu sareng siksaan nana, Rohmat sareng salam anu utami mugia tetep ka pang afdol-afdolna nabi nya eta Nabi Muhammad SAW. anu mana upami teu aya anjeuna yaktos Alloh moal ngadamel Bumi sareng Makhluqna. Amma ba'du. Maka ari ieu alamat blog tijanuljawahir diserat ku jalmi anu banget beunghar ku dosa faqir ku ilmu anu kacida ngarep-ngarep kana taofek sareng rohmat Alloh Ujang Miftah bin Anda bin Irin.

Ieu manaqib di serat ulang ku sim abdi anu dho'if di tukil tina manaqib aslina karangan H. Muhammad Juweni bin H. Abdurrohman Parakan Salak anu judulna eta kitab "Tijanul Jawaahir fii Manaqibi Sayyid Abdul Qodir" kalayan teu dilangkung atanapi kirangan kalimatna teu disumput salindungkeun Hak sareng Batilna.

Sampul

اَلآاِنَّ اَوْلِيٓاءَاللهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْن

تِيجَانُ الجَوَاهِرْ فِي مَنَاقِبِ السَّيِدْعَبْدُالقَادِرْ
هَرتَوْسنَامَكُوْتَافٓرْمَتَا دِنَاچَرِيَوْسكٓنْ مَنَاقِبْنَاسَيِّدْعَبْدُالقَادِرْ
كَيْڠِڠْ نُوْقِلْ جِسِمْ كُوْرِيڠْ اَنُوْبَوْدَوْ سَرٓڠْ هِنَا الحَاجِ مُحَمَّدْ جُوَيْنِ بِن الحَاجِ عَبْدُالرَّحْمٰنْ فَرَاكَنْ سَلَاكْ عَفَى اللهُ عَنْهُمَا آمِينْ آمِيْن

شركة مكتبه السّيدعلي العيدروس ومطبعتها
جاكرتا. اندونسيا